Veilig en gezond werken in de metaal

work safe
Onlangs is ons bedrijf bezocht door een verbetercoach van “5x Beter” m.b.t. Arbo zaken.
Hieronder een citaat uit de rapportage welke zij hebben opgemaakt:

“Het bedrijf is voortvarend geweest met het oppakken van de thema’s van 5xbeter maar
daarnaast ook andere arbozaken. Het betreft een gieterij waarin in ruime mate aandacht
is voor arbeidsomstandigheden. Als voorbeeld: er zijn al meerdere rondes geweest om
gevaarlijke stoffen te meten. Invulling gegeven aan ATEX. Gesteld kan worden dat NIJG
een voorloper is binnen de gieterijen om doelmatig invulling te geven aan de richtlijnen
en eisen uit arbowetgeving.”