Privacyverklaring


Ons privacybeleid


Nijmeegsche IJzergieterij BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Nijmeegsche IJzergieterij BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Nijmeegsche IJzergieterij BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Correspondentieadres en bezoek adres (alleen op afspraak):

Nijmeegsche IJzergieterij BV

Lindenhoutseweg 26

6545AJ Nijmegen

P.O.Box 644

6500AP Nijmegen
www.nijg.com

tel: +31 24 3775557

info@nijg.com

Voor vragen omtrent privacy kunt u contact opnemen via info@nijg.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nijmeegsche IJzergieterij BV verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nijmeegsche IJzergieterij BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nijg.com  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nijmeegsche IJzergieterij BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Nijmeegsche IJzergieterij BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Nijmeegsche IJzergieterij BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nijmeegsche IJzergieterij BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nijmeegsche IJzergieterij BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nijmeegsche IJzergieterij BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens worden 2 jaar bewaard om te voldoen aan overheidsvoorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nijmeegsche IJzergieterij BV deelt niet uw persoonsgegevens met derden.

 

Ken uw rechten

• Recht op informatie

U heeft het recht geïnformeerd te worden over welke persoonlijke data wij van u verzamelen.

• Recht op toegang

U heeft het recht tot toegang tot de persoonlijke data die wij van u verzamelen.

• Recht op rectificatie

U heeft het recht om ons om correctie of aanpassing van uw persoonlijke data te verzoeken.

• Recht om vergeten te worden

U heeft het recht op verwijdering van al uw persoonlijke data van onze databases.

• Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te verzoeken de persoonlijke data die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

• Recht op bezwaar

U heeft ten alle tijden het recht bezwaar te maken tegen verdere verzameling of verwerking van uw persoonlijke data door Nijmeegsche IJzergieterij BV.

 

Heeft vragen hierover of wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@nijg.com.

Nijmeegsche IJzergieterij BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer zetten en in het algemeen de functionaliteit van de website optimaliseren, zodat u een prettige ervaring heeft tijdens uw bezoek aan onze website. Cookies zijn onder te verdelen in:

 

• Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen, dat onze website goed functioneert. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en derhalve ook niet door de bezoekers uit te schakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.

 

• Analytische cookies

Dit zijn cookies die bijhouden hoeveel bezoekers een website heeft, hoe vaak ze de website bezoeken of welke pagina ze het liefst bezoeken. Kortom, deze cookies houden bij hoe u onze website gebruikt. In ons geval gebruiken wij de dienst van Google Analytics. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.

 

• Marketing cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter dan wel LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter dan wel LinkedIn om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen/misbruik

Nijmeegsche IJzergieterij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nijg.com.

Vragen en of opmerkingen

Indien u nog vragen heeft over de Privacyverklaring van Nijmeegsche IJzergieterij BV  dan kunt u contact met ons opnemen via info@nijg.com. Wij helpen u dan verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval van wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Heeft u vragen?
vul het formulier in.

    Naam*

    Onderwerp*

    Bericht*

    Velden met * verplicht