Veilig en gezond werken in de metaal

NIJG IJzergieterij Nieuws

Onlangs is ons bedrijf bezocht door een verbetercoach van ‘5x Beter’ m.b.t. Arbo zaken. Hieronder een citaat uit de rapportage welke zij hebben opgemaakt: “Het bedrijf is voortvarend geweest met het oppakken van de thema’s van 5xbeter maar daarnaast ook andere arbozaken. Het betreft een gieterij waarin in ruime mate aandacht is voor arbeidsomstandigheden. Als voorbeeld: er zijn al meerdere rondes geweest om gevaarlijke …

Energie en emissie reductie trommeloven

NIJG IJzergieterij Nieuws

Sinds eind vorig jaar is er een compleet nieuwe brander installatie met PLC besturing geplaatst bij onze trommeloven. CO wat vrijkomt tijdens het smelten kan nu door nauwkeurige meting als brandstof na-verbrand worden in de oven. Hierdoor hebben wij tot op heden een energie reductie kunnen behalen van 10%. Wij verwachten dit de komende maanden nog verder te kunnen optimaliseren.

Asbest Vrij

NIJG IJzergieterij Nieuws

In het voorjaar hebben wij een grote asbest sanering doorgevoerd in onze Modellen opslag, Modelmakerij en Technische dienst. Met deze deze laatste stap is nu het gehele bedrijf vrij van Asbest.