Veilig en gezond werken in de metaal

NIJG IJzergieterij Nieuws

Onlangs is ons bedrijf bezocht door een verbetercoach van ‘5x Beter’ m.b.t. Arbo zaken. Hieronder een citaat uit de rapportage welke zij hebben opgemaakt:

“Het bedrijf is voortvarend geweest met het oppakken van de thema’s van 5xbeter maar daarnaast ook andere arbozaken. Het betreft een gieterij waarin in ruime mate aandacht is voor arbeidsomstandigheden. Als voorbeeld: er zijn al meerdere rondes geweest om gevaarlijke stoffen te meten. Invulling gegeven aan ATEX. Gesteld kan worden dat NIJG een voorloper is binnen de gieterijen om doelmatig invulling te geven aan de richtlijnen en eisen uit arbowetgeving.”